CCTV

CCTV System berfungsi untuk melakukan pengawasan secara visual dalam suatu kawasan atau ruangan.

HIKVision-Logo